Mikaelskoret

 

Øvelser

Mikaelskoret øver hver onsdag på Storstua (Koppang) eller i Mediateket i Barneskolen på Koppang. Øvelsen er fra kl. 18.00 til 21.00. Det er lagt opp til et spenstig og fint program med passende vanskelighetsgrad. Det gode humøret og samholdet er også et svært viktig element.

Les mer

Aktiviteter

Alle Tiders Musikal def

 

 

Mikaelskoret er et allsidig kor som har hatt mange konserter, deltatt i musikaler, kirkekonserter, har oppsetninger med regi og koreografi, reiser på turer og deltar på sangerfester og korfestivaler.

Les mer

Repertoar

Repertoaret til Mikaelskoret spenner fra kirkemusikk til pop og rock. Vi er glade i å synge variert, både med og uten komp. Korets noteutvalg, sammen med dirigenten står for det til en hver tid gjeldende repertoar.

Les mer

Styret og utvalg

Mikaelskoret har flere utvalg i tillegg til styret. Styret består av 5 medlemmer pluss leder. Utvalgene tar seg av oppgaver som reiser, fester, repertoar, bevertning på øvelser osv. Utvalgene velges av årsmøtet og rapporterer til styret.

Les mer

Fakta om Mikaelskoret

Mikaelskoret er et blandakor fra Stor-Elvdal. Vi har et svært variert repertoar og har hatt mange ulike prosjekter. Koret ble startet i 1976 og har hatt flere forskjellige dirigenter gjennom årene. Vil du vite mer om vår historie, kan du lese beretningen som Kirsten Myrbakken skrev til korets 30- årsjubileum.

Les mer