Mikaelskoret

Korets historie

I forbindelse med korets 30 årsjubileum har Kirsten Myrbakken skrevet ned hovedtrekkene i korets histore.

I 1976 ble det ansatt ny organist i Stor-Elvdal, Helge Hogstad, fra Brumunddal. En meget dyktig kirkemusiker som klarte å stable på beina en "kor-gruppe" allerede til sin egen innsettelse til organinststillingen. Det ble starten for Mikaelskoret,et blandakor, som har levd et rikt og allsidig sangerliv gjennom 30 år. Navnet Mikaelskoret har sin egen historie:

En stavkirke reist på 1100-tallet ute på Koppangsjordet, het St. Mikaelskirken, den var Stor-Elvdals åndelige og kulturelle senter gjennom århundrer, og på den tiden vandret store skarer av pilgrimer gjennom Østerdalen på tur til Nidarosdomen. En naturlig stopp på veien var da nettopp St.Mikaelskirka på Koppangsjordet. En vet ikke om det eksisterte noe kor den gangen, men kormedlemmene i 1976, likte historien og navnet så godt, at det ble enstemmig vedtatt. Et utklipp fra lokalavisen den gang sier:" Vi er meget takknemlige for å ha fått Mikaelskoret".


Mikaelskoret var i Helge Hogstad sin organisttid , et kirkekor som beriket kulturlivet og ikke minst gudstjenestene i kommunen med sin korsang. Helge var en solid musiker som stilte store krav til utøvere, både korsangere, solister og musikere. Julekonsert 3.juledag ble en tradisjon. Julen 1976 telte koret 40 medlemmer og med Jan B Godager som solist hadde vi vår første konsert i Stor-Elvdal hovedkirke.


Koret ville og prøve seg som "pilgrimer" , i 1978 dro vi til Nidarosdomen, med nye korkapper, et økonomisk løft, men koret fikk kr 5.000,- av Jan B.Godager, en storslått gave.
Med Rolf Nyhus som innleid organist og under ledelse av Helge, fremførte koret : Den himmelske konge, og vi følte oss nok "himmelske" vi og , i den flotte Nidarosdomen.
Det blir mye å ta med alt, men koret holdt musikkandakter, deltok med forsangergrupper ved gudstjenester og begravelser og i alle disse årene har vi deltatt på: Vi synger og spiller julen inn . Sammen med presten Eirik Guldvåg hadde vi radioopptak til morgenandakt i NRK. Vi holdt konserter og kulturkvelder både i egen kommune og i nabokommunene. Repertoaret var variert, Helge Hogstad komponerte mye sjøl, og vi sang verker av, Hândel, Buxtehode, Mozart, Hovland, Bach m.fl. Helge hadde en stor bekjentskapskrets og han sørget for samarbeide med musikkelever fra Toneheim og andre musikere og diktere, nevnes kan: Asbjørn Hansli, Rolf Karlsen, Noralf Garborg, Rolf Nyhus, Pål Rullestad, Tori Teigen , Rolf Jacobsen, Ola Jonsmoen , Geirr Lystrup. En periode var Helge dirgent for Stor-Elvdal Musikklag, og dette førte til tett samarbeid med korpset,Davids 150.salme av Cesar Frank, tonesatt av Helge er nok det vi husker best fra den perioden. Vi sang ikke bare kirkemusikk; Minifestival på Koppang, Sangerstevner på Røros og i Brumunddal, tur til Ålesund og Oslo og Kulturhuset på Tynset. Helge var og "skolemann" så han sto i spissen for "syng med oss" kveld under Grunnskolens uk

 

I 1989 ble det ansatt ny organist; Oddmund Åvik, en periode hadde Mikaelskoret to dirigenter, men det endte med en egen gruppe som ble Stor-Elvdal kirkekor, og Mikaelskoret fortsatte i en litt annen genre. Etter et flott samarbeid med Geirr Lystrup og Godtfolk i 1993, med konserter i Rendalen, Åsta og tur til Åndalsnes, flyttet Helge tilbake til Brumunddal.

 

Men Mikaelskoret ville "leve" og vi fikk heldigvis "førstehjelp" av Svein Johannessen. Han ble etter hvert vår nye dirigent og med han startet en ny epoke for koret. Fra å være et kor som hadde sunget mest kirkemusikk, ble det nå nye uttrykk som rock, pop, viser, jazz, musikk-spill og sceneshow med gamle musikaler. Vi var med på Fakkelstafetten til O.L -94, dro på vintersangtreff i Våler , kortreff i Hernes og Landsangerstevner i Hamar, Fredikstad og Namsos. Vi glemte ikke vår tilhørighet til kirkemusikken,, vi deltok under Kirkesangfest i Elverum i 1996 og bispevisitas i 1997. 
Mikaelskoret og Stor-Elvdal Musikklag hadde nå og, gleden av å ha samme dirigent, og sammen med andre aktører førte dette til oppsetting av musikkspillet BØR BØRSON i 1995, en kjempesuksess.I 1996 feiret vi 20-årsjubileum med gjestekor og korps.
Oppsettingen av Bør Børson ga mersmak og i 1998 ble musikalspillet " STJERNER PÅ PLAKATEN" satt opp. En ny suksess med egne solister og dyktige "skuespillere".
I 1999 deltok koret sammen med flere kulturgrupper fra Stor-Elvdal under Hamars byjubileum. Det var Stor-Elvdal kommunes gave til Hamar by.
Vår hittil "største" oppsetting er Duke Ellingtons; SACRED CONSERT Sammen med Koppang Mandskor, Stor-Elvdal Musikklag, Rena Janitsjar, pianist Eivind Sandnes og sangsolist Gry Oda Ulvmoen Myrbakken, hadde vi kjempeoppsetting av "Duke i 100." i Stor-Elvdal Hovedkirke og i kulturhuset i Åmot. FLOTT !!!!!!!
Svein har og stor bekjentskapskrets, dette førte til ny oppsetting i 2001, da var vi blitt 25 år og fremdeles unge og spreke, Rockeshowet med musikk fra 50 og 60-tallet sammen med "Toini and the Tom Cats, "TWENTYFIVE AND GOING WILD" fremførte vi under Kaupangermart'n, og det swingte !!!

 

Det ble dirigentskifte i 2001/2002, Gry Oda Ulvmoen Myrbakken og Vivi Johansen tok over og vi fikk igjen andre musikkuttrykk vi skulle formidle. En bass i koret, Palle Nørup er fra Danmark, og sommeren 2003 dro Mikaelskoret og Koppang Mandskor over havet til Danmark og holdt flere konserter, en fin tur med mye korsang. Det nye kulturhuset i Stor-Elvdal ble åpnet denne høsten og koret deltok under åpningen av Storstua.
Barbershop ble neste utfordring og høsten 2003 dro vi til Kirkenær på seminar med Per Oddvar Hildre. Lærerikt og morsomt. Våren 2004 holdt vi Barbershopkonserter både i Rendalen og flere steder i egen kommune. Året 2004 ble ellers preget av å finne en god løsning på dirigentspørsmålet. Dirigent Gry Oda er ansatt i Kulturskolen og valgte å trekke seg som dirigent for koret. Vivi Johansen som har vært vikar for Gry Oda , ble nå korets dirigent. Vi er heldige og nyter godt av Gry Odas kompetanse ved seminarer og oppsettinger.


I 2005 dro koret på sangertur til Snåsa, vi har en tenor som kommer derfra. En flott tur i nydelig landskap og med stor gjestfrihet. Vi sang både i kirken og på utearrangement.
Vi synger gjerne sanger av Henning Sommerro, og med tekster av Edvard Hoem blir det vakkert, "Litt av eit liv" ble fremført i Storstua, med Linda Øvrebø som solist og Edvard Hoem som tekstleser. Det ble mer Sommerro, våren 2006 dro vi til Lørenskog på seminar med H.Sommerrro og påfølgende konsert, en artig tur og vi sang oss til en "ener" minst!


Høsten 2006 deltok noen av korets medlemmer på korvake i Hamardomen, en flott opplevelse. Ellers preges dagene av 30-årsjubilet vårt. Vi har hatt seminarhelg med Gry Oda som instruktør og er nå godt forberedt til jubileumskonsert og festlig samvær med inviterte kor/korps. Under jubileumskonserten deltar sang-solist og dirigent Gry Oda Ulvmoen Myrbakken, dirigent Svein Johannessen, organist/pianist Nick Elliott, Koppang Mandskor med dirigent Jan Tore Myrbakken , Stor-Elvdal Musikklag med dirigent Øystein Viken og Stor-Elvdal Gospelkor med dirigent Nick Elliott.

 

Korets dirigent i jubileumsåret er Vivi Johansen, ansatt gjennom Kulturskolen , fungerende formann er, Liv M Ulvmoen. Vi takker de dyktige damene for initiativ og stor innsatsvilje.

 

Avslutningsvis vil vi slutte oss til uttalelsen i avisa for 30 år siden: Vi er takknemlige for at vi har Mikaelskoret, uten hadde vi vært mange opplevelser fattigere.

 

Hjem

 

Øvelser

Mikaelskoret øver hver onsdag på Mediateket  - Barneskolen på Koppang. Øvelsen er fra kl. 18.00 til 21.00. Det er lagt opp til et spenstig og fint program med passende vanskelighetsgrad. Det gode humøret og samholdet er også et svært viktig element.

Les mer

Aktiviteter

Mikaelskoret er et allsidig kor som har hatt mange konserter, deltatt i musikaler, kirkekonserter, har oppsetninger med regi og koreografi, reiser på turer og deltar på sangerfester og korfestivaler.

Les mer

Repertoar

Repertoaret til Mikaelskoret spenner fra kirkemusikk til pop og rock. Vi er glade i å synge variert, både med og uten komp. Korets noteutvalg, sammen med dirigenten står for det til en hver tid gjeldende repertoar.

Les mer

Styret og utvalg

Mikaelskoret har flere utvalg i tillegg til styret. Styret består av 5 medlemmer pluss leder. Utvalgene tar seg av oppgaver som reiser, fester, repertoar, bevertning på øvelser osv. Utvalgene velges av årsmøtet og rapporterer til styret.

Les mer

Fakta om Mikaelskoret

Mikaelskoret er et blandakor fra Stor-Elvdal. Vi har et svært variert repertoar og har hatt mange ulike prosjekter. Koret ble startet i 1976 og har hatt flere forskjellige dirigenter gjennom årene. Vil du vite mer om vår historie, kan du lese beretningen som Kirsten Myrbakken skrev til korets 30- årsjubileum.

Les mer

Repetoarliste

Mikaelskoret sitt repertoar for høst 2020 og vår 2021

 * Lista er under kontinuerlig arbeid - altså under forbehold *

 

Tittel

 

Komponist - arrangement

When we were young  Tekst & musikk: Adele Adkins & Tobias Jesso Jr. - arr. Ed Lojeski
Shallow (from filmen "A star is born") Tekst & musikk: Stefani Germanotta (Lady Gaga), Mark Ronson, Andrew Wyatt, Antony Rossomando - arr. Mac Huff
Ferje over Mjøsa (Vazelina Bilopphøggers) Tekst: Eldar Vågan - Musikk: Gerry Marsen - arr. Tor Storm Nilsen
Håll mitt hjärta Tekst & musikk: Peter Hallström, Lasse Andersson, Björn Skifs - arr. Urban Dahlberg
Come in and stay a while Tekst & musikk: Rhonda Polay
Å vesle Kari vår Tekst: Per Sivle - Musikk: norsk folkevise - arr. Eyvind Alnæs
Og vil du hava meg til å kveda (fra sangerhefte "Samstemt") Tekst & musikk: fra Hordaland, nedskrevet av Olav Sande - arr. Christian Holter
Vitae lux (fra sangerhefte "Samstemt") Tekst: Ivar Dyrhaug - Musikk: Frode Alnæs - arr. Stein Ivar Mortense
Kyrie eleison Tekst & musikk: Iver Kleive
Kärlekens tid Tekst: Ylva Eggehorn - Musikk: Benny Andersson - arr. Benny Andersson & Göran Arnberg
Blå salme Tekst: Erik Bye - Musikk: Henning Sommerro
Vårsøg Tekst: Hans Hyldbakk - Musikk: Henning Sommero (for bladetkor)
Syner i lövsprickningen Tekst: Nils Ferlin - Musikk: Leif Strand - arr. Per Indrehus
Utme Glåma Test: Bjørn frå landet (Oskar Bjørnstad) - Musikk og arr.: Helge Hogstad (op. 23 nr. 2)
Walking in the air (fra filmen "Snømannen") Tekst & musikk: Howard Blake - arr. Sarah Catherine Nagell
I den gamle kongestaden Tekst: C. F. A. Alexander, oversatt av Torgeir Havgar - Musikk: engelsk carol - arr. H. J. Gauntlett
Det hev ei rose sprunge Tekst: fra tysk v/ Hognestad - Musikk: Hos Preatorius - arr. ...
Himmel på jord Tekst: Jan Vincents Johannessen - Musikk: Amnd Enger - arr. Rune Bergmann
Upp gledjest alle, gledjest no Tekst: Thomas Kingo, ovesatt av Elias Blix - Musikk: Odd Nordstoga
Et lys imot mørketida Tekst og musikk: Trygve Hoff - arr. Tove Kragset

 

Mikaelskoret sitt repertoar for vår 2020

 * Lista er under forbehold *

Tittel

Komponist - arrangement

Syner i lövsprickningen Tekst: Nils Ferlin - Musikk: Leif Strand - arr. Per Indrehus
Vegen og livet Tekst: Atle Burman - Oversatt: Sverre Therkelsen - Musikk: Carl-Bertil Agnestig
Svantes lykkelige dag Tekst & musikk: Benny Andersen - arr. Søren Birch
Kjærlighetsvise Tekst & musikk: Halvdan Sivertsen - arr. Kåre Arnesen
Kyrie Eleison Tekst & musikk: Iver Kleive
Kärlekens tid Tekst: Ylva Eggehorn - Musikk: Benny Andersson - arr. Benny Andersson & Göran Arnberg
Blå salme Tekst: Erik Bye - Musikk: Henning Sommerro
Gje meg handa di Norsk tekst: Sondre Bratland - arr. Torkil Baden - Original: Yeats 1889 "Down by the Sally Gardens"
Kom sommarvijnn Tekst: Arvid Hanssen - Musikk: Tove Karoline Knutsen - arr. Øystein Hakestad & Wenche Myrvang Tangen
Blå kveill Tekst: Arvid Hanssen - Musikk: Tove Karoline Knutsen - arr. Ola Graff
Når han Hænrek ror sijnne av sæ Tekst: Arvid Hanssen - Musikk: Tove Karoline Knutsen - arr. Christopher Eva & Wenche Myrvang Tangen
Å kunne æ skrive Tekst & musikk: Lars Bremnes - arr. Hanne Bæverfjord
Ellinors vise Tekst: Klaus Hagerup - Musikk: Sverre Kjelsberg - arr. Sjur Berglann
Bruremarsj fra Lødingen  Tekst: Halvdan Sivertsen - Musikk: Traditional - arr. Arne Bech
Veinte på en båt Tekst: Arvid Hanssen - Musikk: Tove Karoline Knutsen - arr. Ketil Vea & Wenche Myrvang Tangen
Nordaførr - vårvise Tekst & musikk: Halvdan Sivertsen
Har en drøm Tekst: Trygve Hoff - Musikk: Svein Gundersen - arr. Stein Skøyeneie & Wenche Myrvang Tangen
Junikveld Tekst: Hans Børli - Musikk: Solveig Hem Sørli - arr. Solveig Hem Sørli

 

 

Mikaelskoret sitt repertoar for høst 2019

 * Lista er under forbehold *

Tittel

Komponist - arrangement

Blå kveill Tekst: Arvid Hanssen - Musikk: Tove Karoline Knutsen - arr. Ola Graff
Kom sommarvijnn Tekst: Arvid Hanssen - Musikk: Tove Karoline Knutsen - arr. Øystein Hakestad & Wenche Myrvang Tangen
Blå salme Tekst: Erik Bye - Musikk: Henning Sommerro
Junikveld Tekst: Hans Børli - Musikk: Solveig Hem Sørli - arr. Solveig Hem Sørli
Når han Hænrek ror sijnne av sæ Tekst: Arvid Hanssen - Musikk: Tove Karoline Knutsen - arr. Christopher Eva & Wenche Myrvang Tangen
Å kunne æ skrive Tekst & musikk: Lars Bremnes - arr. Hanne Bæverfjord
Ellinors vise Tekst: Klaus Hagerup - Musikk: Sverre Kjelsberg - arr. Sjur Berglann
Bruremarsj fra Lødingen  Tekst: Halvdan Sivertsen - Musikk: Traditional - arr. Arne Bech
Breakin’ up is hard to do Tekst & musikk: Howard Greenfield - arr. Hilde Jerpseth/Solveig Hem Sørli
Nordaførr - vårvise Tekst & musikk: Halvdan Sivertsen
Gje meg handa di Norsk tekst: Sondre Bratland - arr. Torkil Baden - Original: Yeats 1889 "Down by the Sally Gardens"
Mors julekveld Tekst: Hans Børli - Musikk (mel./arr.): Solveig Hem Sorli
Julenissen kommer i kveld Tekst & Musikk: J. F. Coots & H. Gillespie - arr. Catharina Christophersen
Den store stjerna Tekst: Trygve Hoff - Musikk: Svein Gundersen - arr. Stein Skøyeneie
Maria Wiegenlied Tekst: Martin Boelitz - Musikk: Max Reger (Op. 76 Nr. 52) - arr. Dag Kristoffersen

 

 

Mikaelskoret sitt repertoar for vår 2019

 * Lista er under forbehold *

Tittel

Komponist - arrangement

Kom sommarvijnn Tekst: Arvid Hanssen - Musikk: Tove Karoline Knutsen - arr. Øystein Hakestad & Wenche Myrvang Tangen
Bruremarsj fra Lødingen  Tekst: Halvdan Sivertsen - Musikk: Traditional - arr. Arne Bech
Å kunne æ skrive Tekst & musikk: Lars Bremnes - arr. Hanne Bæverfjord
Blå kveill Tekst: Arvid Hanssen - Musikk: Tove Karoline Knutsen - arr. Ola Graff
Ellinors vise Tekst: Klaus Hagerup - Musikk: Sverre Kjelsberg - arr. Sjur Berglann
Junikveld Tekst: Hans Børli - Musikk: Solveig Hem Sørli - arr. Solveig Hem Sørli
Breakin’ up is hard to do Tekst & musikk: Howard Greenfield - arr. Hilde Jerpseth/Solveig Hem Sørli
Nordaførr - vårvise Tekst & musikk: Halvdan Sivertsen
Vänskap Tekst: Ulla Hornborg - Musikk: Joseph Haydn

 

 

Mikaelskoret sitt repertoar for høst 2018

 * Lista er under forbehold *

Tittel

Komponist - arrangement

Når han Hænrek ror sijnne av sæ Tekst: Arvid Hanssen - Musikk: Tove Karoline Knutsen - arr. Christopher Eva & Wenche Myrvang Tangen
Kom sommarvijnn Tekst: Arvid Hanssen - Musikk: Tove Karoline Knutsen - arr. Øystein Hakestad & Wenche Myrvang Tangen
Bruremarsj fra Lødingen Tekst: Halvdan Sivertsen - Musikk: Traditional - arr. Arne Bech
Ellinors Vise Tekst: Klaus Hagerup - Musikk: Sverre Kjelsberg - arr. Sjur Berglann
Jentan de vil no gifta seg Stev fra Rana - Nedtegnet av O. T. Olsen - arr. Wenche Myrvang Tangen
Sulle, lulle, lite ban Bånsull fra Saltdal - Nedtegnet av Arnt Bakke etter Hanna Bakke - arr. Wenche Myrvang Tangen
Å kunne æ skrive Tekst & musikk: Lars Bremnes - arr. Hanne Bæverfjord
Har en drøm Tekst: Trygve Hoff - Musikk: Svein Gundersen - arr. Stein Skøyeneie & Wenche Myrvang Tangen
Nordaførr – Vårvise Tekst & musikk: Halvdan Sivertsen
Nocturne i nord Tekst & musikk: Trygve Hoff - arr. Wenche Myrvang Tangen
Veinte på en båt Tekst: Arvid Hanssen - Musikk: Tove Karoline Knutsen - arr. Ketil Vea & Wenche Myrvang Tangen
Blå kveill Tekst: Arvid Hanssen - Musikk: Tove Karoline Knutsen - arr. Ola Graff
Nattjoik Tekst & musikk: Frode Fjellheim
Vær hilset, I Nordlands bebyggende Mænd Tekst: Petter Dass - Musikk: Ola Bremnes - arr. Bjørn Andor Drage
Brudlops Digt Tekst: Petter Dass - Musikk: Ole Olsen - arr. Bjørn Andor Drage
Båtbyggar Jo Tekst: Ola Bremnes - Musikk: Hekla Stålstrenga - arr. Tore Johansen
Rock my soul Tekst & musikk: Traditional - arr. Mari Tesdal Hinze
Bridge over troubled water Tekst & musikk: Paul Simon - arr. Robert Sund
Bergmanns-salme Tekst: Johan Falkberget - Musikk: Henning Sommerro
Guds hjerte Tekst: Rolf Jacobsen - Musikk: Helge Hogstad
Breakin’ up is hard to do Tekst & musikk: Howard Greenfield - arr. Hilde Jerpseth/Solveig Hem Sørli
Junikveld Tekst: Hans Børli - Musikk: Solveig Hem Sørli - arr. Solveig Hem Sørli
Koristen Tekst: Jørgen Gravvold - Musikk: Henning Sommerro - arr. Henning Sommerro & Wenche Myrvang Tangen
The lark in the clear air Tekst: Sir Samuel Ferguson - Musikk: Traditional (Irland) - arr. Alexander L'Estrange
Anna og Johan Tekst & musikk: Vidar Sandbeck - arr. Else Berntsen Aas & Wenche Myrvang Tangen

 

 

Mikaelskoret sitt repertoar for vår 2018

 * Lista er under forbehold *

Tittel

Komponist - arrangement

Sometimes I feel like a motherless child Spiritual - arr. Anna Cederberg-Orreteg
Can’t help falling in love Tekst & musikk: George David Weiss, Hugo Peretti, Luigi Creatore - arr. Roger Emerson
Breakin’ up is hard to do Tekst & musikk: Howard Greenfield - arr. Hilde Jerpseth/Solveig Hem Sørli
Bergmanns-salme Tekst: Johan Falkberget - Musikk: Henning Sommerro
Guds hjerte Tekst: Rolf Jacobsen - Musikk: Helge Hogstad
Magnushymnen Traditional
Pål sine høner Tekst & musikk: Traditional  - arr. Torkil Baden
Vänskap Tekst: Ulla Hornborg - Musikk: Joseph Haydn
Per Spelmann Tekst & musikk: Traditional - arr. Torkil Baden
Junikveld Tekst: Hans Børli - Musikk: Solveig Hem Sørli - arr. Solveig Hem Sørli
Koristen Tekst: Jørgen Gravvold - Musikk: Henning Sommerro - arr. Henning Sommerro & Wenche Myrvang Tangen
Mazurka  Tekst: Einar Skjæraasen - Musikk: Ivar Skårset - arr. Wenche Myrvang Tangen 
The lark in the clear air Tekst: Sir Samuel Ferguson - Musikk: Traditional (Irland) - arr. Alexander L'Estrange
Johan Sebastian Tekst & musikk: Geirr Lystrup
Anna og Johan Tekst & musikk: Vidar Sandbeck - arr. Else Berntsen Aas & Wenche Myrvang Tangen

 

Styret og utvalg

Mikaleskorets styret

Funksjon Navn Frem til
Leder Marieke Gonlag-Schrijvers   2022 
Kasserer Karin Skjæret 2022
Styremedlem Torbjørg Hem 2023
Styremedlem  Eli Oddveig Olsen 2022
Styremedlem Vesla Myrvang 2023
Varamedlem Liv Mary Ulvmoen   2023 
Varamedlem Kirsten S. Myrbakken 2022

 

Dirigent

Vivi Johansen (vår 2019 og framover)

Wenche Myrvang Tangen (vår + høst 2018)

Tjeerd Bakker (høst 2017)

Guro Evensen Hjemli (vår 2017)

Wenche Myrvang Tangen (jul 2016)

Svein Johannessen (høst 2016)

Sarah Catherine Nagell (høst 2015 - vår 2016)

 

Komiteer og utvalg

Mikaelskoret har flere utvalg som tar seg oppgaver delegert fra styret og årsmøtet.

 

Tur- og festkomite

Navn Frem til
Thor Skjæret 2022
Monica Skjæret  2023
Rønnaug Fossum Andreassen  2023

 

Musikk- og noteutvalg

Navn Frem til
Torbjørg Hem 2022
Thor Skjæret 2023
Marieke Gonlag-Schrijvers 2023
Tor Storm Nilsen 2022
Vivi Johansen (dirigent)   

 

PR- og Rekrutteringskomite

Navn Frem til
...... ......  2022
...... ...... 2022
...... ...... 2022

 

Valgkomite

Navn Frem til
Eva Løvholm  2022
Vesla Myrvang  2023
Liv Mary Ulvmoen  2024

 

Representant Stor-Elvdal Kulturråd

Navn Frem til
Liv Mary Ulvmoen   2022

 

Revisor

Navn Frem til
Britt Sjøberg  2023