Nyheter fra Mikaelskoret

Korkafé 12. mars utsettes!

Pga. coronaviruset utsetter vi korkaféen. Vi kommer tilbake med ny dato etter hvert. Korøvelse i kveld (11. mars) er også avlyst.