Mikaelskoret

Nyheter fra Mikaelskoret

Støtt innsamlingen vår til "Alle Tiders Musikal"!

Mikaelskoret og støttespillere arrangerer festforestillingen "Alle Tiders Musikal", som fremføres 10. og 11. mars 2023 i Storstua, Koppang! For å få dette til har vi satt opp en Spleis (via Sparebank 1) for å samle inn penger (https://spleis.no/project/300344).
I forestillingen "Alle Tiders Musikal" bys det på perler på ei snor - noen udødelige slagere som “alle kjenner” og noen ukjente men ikke mindre rørende vakre musikalsanger. Prosjektet tar utgangspunkt i musikaler gjennom tidene - derav navnet “Alle Tiders Musikal”. Men vi velger også å tolke inn den andre betydningen, dette blir nemlig alle tiders!
Prosjektet arrangeres av Mikaelskoret og støttespillere, og produseres av 231 Productions AS. Vi fikk sett sammen et fint kor (med Mikaelskoret og flere andre sangere fra bl.a. korene Koppang Mandskor og Corvus Corax), og et orkester bestående av et solid knippe svært dyktige og erfarne halv- og helprofesjonelle musikere samt flere dyktige solister.
Selv om dette prosjektet er tuftet på mye frivillig innsats er en del utgifter uunngåelig. Vi håper derfor å få din støtte slik at vi får gjennomført denne alle tiders forestillingen på best mulig måte! Mer info finnes på vår Spleis: https://spleis.no/project/300344
Spleis er et digitalt innsamlingsplatform via Sparebank 1.
 
 
Zon