Mikaelskoret

Korets historie

I forbindelse med korets 30 årsjubileum har Kirsten Myrbakken skrevet ned hovedtrekkene i korets histore.

I 1976 ble det ansatt ny organist i Stor-Elvdal, Helge Hogstad, fra Brumunddal. En meget dyktig kirkemusiker som klarte å stable på beina en "kor-gruppe" allerede til sin egen innsettelse til organinststillingen. Det ble starten for Mikaelskoret,et blandakor, som har levd et rikt og allsidig sangerliv gjennom 30 år. Navnet Mikaelskoret har sin egen historie:

En stavkirke reist på 1100-tallet ute på Koppangsjordet, het St. Mikaelskirken, den var Stor-Elvdals åndelige og kulturelle senter gjennom århundrer, og på den tiden vandret store skarer av pilgrimer gjennom Østerdalen på tur til Nidarosdomen. En naturlig stopp på veien var da nettopp St.Mikaelskirka på Koppangsjordet. En vet ikke om det eksisterte noe kor den gangen, men kormedlemmene i 1976, likte historien og navnet så godt, at det ble enstemmig vedtatt. Et utklipp fra lokalavisen den gang sier:" Vi er meget takknemlige for å ha fått Mikaelskoret".


Mikaelskoret var i Helge Hogstad sin organisttid , et kirkekor som beriket kulturlivet og ikke minst gudstjenestene i kommunen med sin korsang. Helge var en solid musiker som stilte store krav til utøvere, både korsangere, solister og musikere. Julekonsert 3.juledag ble en tradisjon. Julen 1976 telte koret 40 medlemmer og med Jan B Godager som solist hadde vi vår første konsert i Stor-Elvdal hovedkirke.


Koret ville og prøve seg som "pilgrimer" , i 1978 dro vi til Nidarosdomen, med nye korkapper, et økonomisk løft, men koret fikk kr 5.000,- av Jan B.Godager, en storslått gave.
Med Rolf Nyhus som innleid organist og under ledelse av Helge, fremførte koret : Den himmelske konge, og vi følte oss nok "himmelske" vi og , i den flotte Nidarosdomen.
Det blir mye å ta med alt, men koret holdt musikkandakter, deltok med forsangergrupper ved gudstjenester og begravelser og i alle disse årene har vi deltatt på: Vi synger og spiller julen inn . Sammen med presten Eirik Guldvåg hadde vi radioopptak til morgenandakt i NRK. Vi holdt konserter og kulturkvelder både i egen kommune og i nabokommunene. Repertoaret var variert, Helge Hogstad komponerte mye sjøl, og vi sang verker av, Hândel, Buxtehode, Mozart, Hovland, Bach m.fl. Helge hadde en stor bekjentskapskrets og han sørget for samarbeide med musikkelever fra Toneheim og andre musikere og diktere, nevnes kan: Asbjørn Hansli, Rolf Karlsen, Noralf Garborg, Rolf Nyhus, Pål Rullestad, Tori Teigen , Rolf Jacobsen, Ola Jonsmoen , Geirr Lystrup. En periode var Helge dirgent for Stor-Elvdal Musikklag, og dette førte til tett samarbeid med korpset,Davids 150.salme av Cesar Frank, tonesatt av Helge er nok det vi husker best fra den perioden. Vi sang ikke bare kirkemusikk; Minifestival på Koppang, Sangerstevner på Røros og i Brumunddal, tur til Ålesund og Oslo og Kulturhuset på Tynset. Helge var og "skolemann" så han sto i spissen for "syng med oss" kveld under Grunnskolens uk

 

I 1989 ble det ansatt ny organist; Oddmund Åvik, en periode hadde Mikaelskoret to dirigenter, men det endte med en egen gruppe som ble Stor-Elvdal kirkekor, og Mikaelskoret fortsatte i en litt annen genre. Etter et flott samarbeid med Geirr Lystrup og Godtfolk i 1993, med konserter i Rendalen, Åsta og tur til Åndalsnes, flyttet Helge tilbake til Brumunddal.

 

Men Mikaelskoret ville "leve" og vi fikk heldigvis "førstehjelp" av Svein Johannessen. Han ble etter hvert vår nye dirigent og med han startet en ny epoke for koret. Fra å være et kor som hadde sunget mest kirkemusikk, ble det nå nye uttrykk som rock, pop, viser, jazz, musikk-spill og sceneshow med gamle musikaler. Vi var med på Fakkelstafetten til O.L -94, dro på vintersangtreff i Våler , kortreff i Hernes og Landsangerstevner i Hamar, Fredikstad og Namsos. Vi glemte ikke vår tilhørighet til kirkemusikken,, vi deltok under Kirkesangfest i Elverum i 1996 og bispevisitas i 1997. 
Mikaelskoret og Stor-Elvdal Musikklag hadde nå og, gleden av å ha samme dirigent, og sammen med andre aktører førte dette til oppsetting av musikkspillet BØR BØRSON i 1995, en kjempesuksess.I 1996 feiret vi 20-årsjubileum med gjestekor og korps.
Oppsettingen av Bør Børson ga mersmak og i 1998 ble musikalspillet " STJERNER PÅ PLAKATEN" satt opp. En ny suksess med egne solister og dyktige "skuespillere".
I 1999 deltok koret sammen med flere kulturgrupper fra Stor-Elvdal under Hamars byjubileum. Det var Stor-Elvdal kommunes gave til Hamar by.
Vår hittil "største" oppsetting er Duke Ellingtons; SACRED CONSERT Sammen med Koppang Mandskor, Stor-Elvdal Musikklag, Rena Janitsjar, pianist Eivind Sandnes og sangsolist Gry Oda Ulvmoen Myrbakken, hadde vi kjempeoppsetting av "Duke i 100." i Stor-Elvdal Hovedkirke og i kulturhuset i Åmot. FLOTT !!!!!!!
Svein har og stor bekjentskapskrets, dette førte til ny oppsetting i 2001, da var vi blitt 25 år og fremdeles unge og spreke, Rockeshowet med musikk fra 50 og 60-tallet sammen med "Toini and the Tom Cats, "TWENTYFIVE AND GOING WILD" fremførte vi under Kaupangermart'n, og det swingte !!!

 

Det ble dirigentskifte i 2001/2002, Gry Oda Ulvmoen Myrbakken og Vivi Johansen tok over og vi fikk igjen andre musikkuttrykk vi skulle formidle. En bass i koret, Palle Nørup er fra Danmark, og sommeren 2003 dro Mikaelskoret og Koppang Mandskor over havet til Danmark og holdt flere konserter, en fin tur med mye korsang. Det nye kulturhuset i Stor-Elvdal ble åpnet denne høsten og koret deltok under åpningen av Storstua.
Barbershop ble neste utfordring og høsten 2003 dro vi til Kirkenær på seminar med Per Oddvar Hildre. Lærerikt og morsomt. Våren 2004 holdt vi Barbershopkonserter både i Rendalen og flere steder i egen kommune. Året 2004 ble ellers preget av å finne en god løsning på dirigentspørsmålet. Dirigent Gry Oda er ansatt i Kulturskolen og valgte å trekke seg som dirigent for koret. Vivi Johansen som har vært vikar for Gry Oda , ble nå korets dirigent. Vi er heldige og nyter godt av Gry Odas kompetanse ved seminarer og oppsettinger.


I 2005 dro koret på sangertur til Snåsa, vi har en tenor som kommer derfra. En flott tur i nydelig landskap og med stor gjestfrihet. Vi sang både i kirken og på utearrangement.
Vi synger gjerne sanger av Henning Sommerro, og med tekster av Edvard Hoem blir det vakkert, "Litt av eit liv" ble fremført i Storstua, med Linda Øvrebø som solist og Edvard Hoem som tekstleser. Det ble mer Sommerro, våren 2006 dro vi til Lørenskog på seminar med H.Sommerrro og påfølgende konsert, en artig tur og vi sang oss til en "ener" minst!


Høsten 2006 deltok noen av korets medlemmer på korvake i Hamardomen, en flott opplevelse. Ellers preges dagene av 30-årsjubilet vårt. Vi har hatt seminarhelg med Gry Oda som instruktør og er nå godt forberedt til jubileumskonsert og festlig samvær med inviterte kor/korps. Under jubileumskonserten deltar sang-solist og dirigent Gry Oda Ulvmoen Myrbakken, dirigent Svein Johannessen, organist/pianist Nick Elliott, Koppang Mandskor med dirigent Jan Tore Myrbakken , Stor-Elvdal Musikklag med dirigent Øystein Viken og Stor-Elvdal Gospelkor med dirigent Nick Elliott.

 

Korets dirigent i jubileumsåret er Vivi Johansen, ansatt gjennom Kulturskolen , fungerende formann er, Liv M Ulvmoen. Vi takker de dyktige damene for initiativ og stor innsatsvilje.

 

Avslutningsvis vil vi slutte oss til uttalelsen i avisa for 30 år siden: Vi er takknemlige for at vi har Mikaelskoret, uten hadde vi vært mange opplevelser fattigere.