Mikaelskoret

Styret og utvalg

Mikaleskorets styret

Funksjon Navn Frem til
Leder Marieke Gonlag-Schrijvers   2022 
Kasserer Karin Skjæret 2022
Styremedlem Torbjørg Hem 2023
Styremedlem  Eli Oddveig Olsen 2022
Styremedlem Vesla Myrvang 2023
Varamedlem Liv Mary Ulvmoen   2023 
Varamedlem Kirsten S. Myrbakken 2022

 

Dirigent

Vivi Johansen (vår 2019 og framover)

Wenche Myrvang Tangen (vår + høst 2018)

Tjeerd Bakker (høst 2017)

Guro Evensen Hjemli (vår 2017)

Wenche Myrvang Tangen (jul 2016)

Svein Johannessen (høst 2016)

Sarah Catherine Nagell (høst 2015 - vår 2016)

 

Komiteer og utvalg

Mikaelskoret har flere utvalg som tar seg oppgaver delegert fra styret og årsmøtet.

 

Tur- og festkomite

Navn Frem til
Thor Skjæret 2022
Monica Skjæret  2023
Rønnaug Fossum Andreassen  2023

 

Musikk- og noteutvalg

Navn Frem til
Torbjørg Hem 2022
Thor Skjæret 2023
Marieke Gonlag-Schrijvers 2023
Tor Storm Nilsen 2022
Vivi Johansen (dirigent)   

 

PR- og Rekrutteringskomite

Navn Frem til
...... ......  2022
...... ...... 2022
...... ...... 2022

 

Valgkomite

Navn Frem til
Eva Løvholm  2022
Vesla Myrvang  2023
Liv Mary Ulvmoen  2024

 

Representant Stor-Elvdal Kulturråd

Navn Frem til
Liv Mary Ulvmoen   2022

 

Revisor

Navn Frem til
Britt Sjøberg  2023