Mikaelskoret

Styret og utvalg

Mikaleskorets styret

Funksjon Navn Frem til
Leder Marieke Gonlag-Schrijvers   2020 
Kasserer Karin Skjæret 2020
Styremedlem Torbjørg Hem 2021
Styremedlem  Eli-Oddveig Olsen 2020
Styremedlem Åse Larsen 2021
Varamedlem Liv Mary Ulvmoen   2020 
Varamedlem Kirsten Myrbakken (fra høst fram til årsmøtet, erstatter Maren Buen) 2020

 

Dirigent

Vivi Johansen (vår 2019 og framover)

Wenche Myrvang Tangen (vår + høst 2018)

Tjeerd Bakker (høst 2017)

Guro Evensen Hjemli (vår 2017)

Wenche Myrvang Tangen (jul 2016)

Svein Johannessen (høst 2016)

Sarah Catherine Nagell (høst 2015 - vår 2016)

 

Komiteer og utvalg

Mikaelskoret har flere utvalg som tar seg oppgaver delegert fra styret og årsmøtet.

 

Tur og festkomite

Navn Frem til
Thor Skjæret 2020
Monica Skjæret 2020
Åse Larsen  2020

 

Musikk og noteutvalg

Navn Frem til
Torbjørg Hem 2020
Thor Skjæret 2020
Marieke Gonlag-Schrijvers 2020
Vivi Johansen (dirigent)   

 

PR- og Rekrutteringskomite

Navn Frem til
...... ......  2020
...... ......  2020 
...... ...... 2020

 

Valgkomite

Navn Frem til
Monica Skjæret 2020
Eva Løvholm  2021
... 2022

 

Revisor

Navn Frem til
Britt Sjøberg  2019