Mikaelskoret

Styret og utvalg

Mikaleskorets styret

Funksjon Navn Frem til
Leder Marieke Gonlag-Schrijvers   2023 
Kasserer Karin Skjæret 2024
Styremedlem Torbjørg Hem 2023
Styremedlem  Mona Danielsen 2024
Styremedlem Kirsten S. Myrbakken 2023
Varamedlem Liv Mary Ulvmoen   2023 
Varamedlem Monica Skjæret 2024

 

Dirigent

Vivi Johansen (vår 2019 og framover)

Wenche Myrvang Tangen (vår + høst 2018)

Tjeerd Bakker (høst 2017)

Guro Evensen Hjemli (vår 2017)

Wenche Myrvang Tangen (jul 2016)

Svein Johannessen (høst 2016)

Sarah Catherine Nagell (høst 2015 - vår 2016)

 

Komiteer og utvalg

Mikaelskoret har flere utvalg som tar seg oppgaver delegert fra styret og årsmøtet.

 

Tur- og festkomite

Navn Frem til
Thor Skjæret 2024
Monica Skjæret  2023
Eli Oddveig Olsen  2024
Ingen 4. ifm få korister   

 

Musikk- og noteutvalg

Navn Frem til
Torbjørg Hem 2024
Thor Skjæret 2023
Marieke Gonlag-Schrijvers 2023
Tor Storm Nilsen 2024
Vivi Johansen (dirigent)   

 

PR- og Rekrutteringskomite

Navn Frem til
...... ......  2023
...... ...... 2023
...... ...... 2023

 

Valgkomite

Navn Frem til
Liv Mary Ulvmoen   2023
Åse Larsen 2024
Eli Løken 2025

 

Representant Stor-Elvdal Kulturråd

Navn Frem til
Liv Mary Ulvmoen   2024

 

Revisor

Navn Frem til
Britt Sjøberg  2023